За нас

редакция

Фирма ТЕКО е създадена през февруари 1993 година като Акционерно дружество с предмет на дейност „Проектиране, доставка, монтаж и цялостен след продажбен сервиз на телекомуникационни системи и мрежи; производство на възли и детайли за далекосъобщителни съоръжения; предоставяне на телекомуникационни услуги на фирми и граждани”. 
От 2006 година компанията предлага цялостни решения за малкия и средния бизнес включващи изграждане на структурно кабелни системи и офис оборудване ( сървъри, компютри, видео наблюдение, контрол на достъп и телефонни централи). С наши партньори  предлагаме и системи за управление на бизнеса Microsoft Dynamics на световният лидер Microsoft. Дружеството има за цел да осигурява качествено и бързо обслужване на клиенти и партньори от страната и чужбина. Имаме клиенти от всички сектори на пазара – малки и средни предприятия, а също така корпоративни частни и държавни институции. Фирма ТЕКО е защитила много възложени проекти и разработки, сред които са:
-          изграждането на цялостна мрежа от комуникационни системи за нуждите на Министерство на Отбраната – проект реализиран през 2000/2001 г. Съоръженията, инсталирани от нашите екипи са приети на въоръжение от Министерство на Отбраната и функционират, изпълнявайки всички възложени изисквания и в съответствие с европейските стандарти.
-          Изграждане мрежата на Министерство на финансите с АТМ технология
-          Изграждане мрежата на Данъчната администрация както и на Митническата администрация и пунктове в страната - 95 обекта
-          Изграждане на мрежата на „Уникредит Булбанк АД” заедно със фирма „Контракс ООД” - 84 обекта
Като SMB партньор на CISCO, ТЕКО АД има изградени редица обекти с оборудване на CISCO част от които са:
-          Разработване и внедряване на комуникационна система за свързване на националния координационен център и центровете и филиалите за Спешна медицинска помощ като част от НССПЕЕН - Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер – 112 със CISCO оборудване
-          Разработване и реализация на пилотен проект за осъществяване свързаност между ситуационните центрове на Министерски Съвет с други министерства и ведомства със CISCO оборудване.
От 2006г. „ТЕКО АД” е партньор на Aastra Technologies Ltd, която през 2008г. закупи правата да представлява Ериксон Ентърпрайз Комюникейшън Бизнес. Ползвайки нейното производствено портфолио имаме изградени редица обекти като Министерство на вътрешните работи, Гранична полиция (проект по Световна банка) – Варна, Бургас, Капитан Андреево и Калотина, както и „Крафт Фуудс България” АД.
От 2009г. „ТЕКО” АД е също така партньор на AVAYA Corporate. Разполага със сертифицирани специалисти за IP offices и Communication manager.
През настоящата година (2010) беше реализиран проект за цялостна подмяна на телефонното оборудване и изграждане на единна комуникационна система  в ДЗИ „Общо застраховане” и  „ЗАД” ДЗИ с техника на AVAYA Corporate в градовете София и Пловдив ( над 500 абоната ). Проектът предвижда надстрояване на системата и включване на всички офиси на дружеството в страната.
ТеКо АД, също така успешно участва в проекти за проектиране и изграждане на оптични и кабелни трасета, като досега сме изпълнили такива за Военно медицинска академия ( изграждане на свързаност между София и Пловдив. В процес на проектиране и изграждане е цялостна свързаност на структурите на ВМА в цялата страна). Други големи проекти  проектирани и изградени от фирма ТеКо АД е изграждане на оптично трасе за нуждите на НСО, МВР и ДКСИ.
Други реализирани обекти с висок приоритет са инсталираната система за нуждите на МВР и комуникационния център МВР
-          Изграждане на система „Точно време” за БТК АД – СТТС
-          За периода 2001 – 2002 г. ТЕКО АД заедно с фирмите Парафлоу ООД, АКТ София и СНСис в сдружението Старалайнс започнаха изграждането на НАМДА/Национална АТМ Мрежа на Държавната Администрация/ 
 
С навлизането на новите технологии – IP телефония фирмата реализира следните обекти:
-              IP- Диспечерска система – Булгаргаз – 16 диспечера
-              Клон на СИБанка в София с 18 IP абоната
-              свързване на УАТЦ на фирма Демакс в централния офис – кв. Горубляне и
печатна база Кремиковци по IP връзка
-                 12 IP абоната в Министерски съвет на Р България
Наши корпоративни клиенти са:
-          Министерство на финансите с неговите поделения – Данъчна администрация и ГУ на Митниците
-          Национална Електрическа Компания
-        ВОЕННО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
-          Министерство на Вътрешните работи
-          Уникредит Булбанк АД
-          ДЗИ Общо застраховане , ЗАД ДЗИ - част от KBC Croup
-          Каолин АД
-          Асарел – Медет АД
-          Нестле България АД
-          СИБАНК АД
-          Интернешънъл Асет Банк АД
-          ЗАД ДЗИ 
-          Национална служба за охрана
-          Сметна палата
-          Крафт Фуудс България АД
-          Групата VIOHALCO – Стилмет АД, София Мед АД, Тепрометал АД, Стомана индъстри АД, Леско ООД
Висококвалифицираните специалисти на фирмата извършват цялостно обслужване, включващо монтаж, инсталация и програмиране за работа с предлаганите от фирма ТЕКО продукти на фирмата SIEMENS - Германия. Сервизният отдел е структуриран така, че да бъдат извършвани своевременно и с високо качество дейностите по монтажа и обслужването на телекомуникационното оборудване в гаранционния и извънгаранционния период. Разполагаме с дистрибутори в много градове в страната които поемат обслужването на нашите клиенти като фирма „Мигтон ООД” гр. Пловдив, „НИТЕК ЕООД” – гр. Варна, „ТЕЛЕКОМ КОНСУЛТ” гр. Бургас, „КОМ НЕТ” – гр. Хасково,  „НЮ СИС ООД” – гр. Русе,  „Енерго Телеком” Стара Загора и др. Наши партньори са фирмите „Контракс ООД”, „Миксконтрол ООД” и „ЦТК ООД”, „НТК ООД”, „ИГЪЛ ИНЖЕНЕРИНГ”.
В момента на извънгаранционна поддръжка имаме 106 обекта.

През 2001 на фирма ТЕКО беше издаден сертификат за одобрение по системата за управление на качеството – ISO 9001.
През 2006г. фирма „ТЕКО” АД получи сертификат от ДКСИ с  уникален регистрационен номер №RB641029-001-06  имаме и  регистратура за достъп до класифицирана информация. Всички служители са проучени и имат разрешение за достъп до информация с гриф „СЕКРЕТНО”.
 От 2010 г. фирма ТЕКО АД е член на Камара на строителите в България и на Асоциация Телекомуникация
 Управлението на Акционерното дружество се състои от трима директори. Фирмата е структурирана на отдели с разпределени функции и дейности. Търговският отдел се състои от петима експерти, извършващи консултантска и търговска дейност. Сервизният отдел е с тринадесет сервизни специалисти и Ръководител “Сервизен отдел”. Персоналът е обособен в профилирани екипи според типа на поддържаното оборудване с цел максимално високо качество на обслужването.
Фирма ТЕКО е участник в разнообразни технически изложения и конференции. През 2002 г. фирмата представи на Пловдивския есенен технически панаир авангардни решения за IP-базирани комуникации, което беше наградено със златен медал.