Корпоративно инфо

Пълен цикъл и винаги на върха !

TeKo AД е сред седемте водещи фирми на пазара на телекомуникационните технологии, като се специализирана в инженерингова дейност в областта на телекомуникационните и информационни мрежи - от управлението на проекти (включващо проектиране, доставка на съоръжения, изграждане на обекти) до пускането в експлоатация и последващото го сервизно обслужване.


Високи стандарти и грижа за клиента !

Това, което отличава и разграничава нашата компания от останалите, e че предлагаме не само продукти, а продукти заедно с ноу-хау и пълен сервиз. Благодарение на добрите контакти с нашите клиенти и стремежът, доказван ежедневно от всички работещи в ТеКо АД е, да се съхрани традицията на доброто обслужване, като максимално се отговаря на изискванията на клиентите и навременно им се предлагат най-новите продукти и услуги. Затова, наша цел е да работим за подобряване на бизнес дейностите на клиентите ни, да поддържаме висок стандарт и да създадем изцяло нов подход към информационно-телекационните проекти и решения чрез продултите предлагани от нашите партньори.Основен принцип на компанията е убеждението, че професионализмът, уважението към клиента, стремежът към развиване на пазара и постоянно високото качество на предлаганите услуги и продукти са ключът към постигане на доверие, коректност и почтеност в отношенията с клиентите.