Структурно окабеляване

Структурно окабеляване представлява по своемо Структурната кабелна система (СКС) е незаменима основа за  създаване на ефективна информационна инфраструктура във всяко съвременно предприятие или организация
 
 
СКС обединява в единна система множество различни по своята функционалност и предназначение подсистеми за обмен на информация: локални компютърни и телефонни мрежи, системи за безопасност, видеонаблюдение и т.н. Създаването на такава универсална кабелна система опростява значително процедурите по мониторинг, контрол и управление на всички подсистеми на компанията, като заедно с това осигурява висока надеждност при функциониране им. 
 
 
В основата на решенията, които “ТеКо” АД предлага за интеграцията на СКС, са заложени следните основни принципи: 
 
Универсалност – Използва се единна кабелна система за пренос на данни, телефонни сигнали, видео и аудио сигнали, която едновременно с това осигурява възможност за интегриране с противопожарни и охранителни системи за безопасност. При проектирането и изграждането на инфраструктурата на дадена сграда, структурната кабелна система позволява автоматизиране на множество процеси, свързани с контрола, управлението и мониторинга на всички комуникационните системи.
 
 
Гъвкавост – Структурните кабелни системи позволяват бърза и лесна промяна на типа на сигналите и приложенията към работните места, както и управление на преместванията им в рамките на системата. 
 
 
Устойчивост – Добре планираната СКС гарантира висока надеждност на информационния обмен в продължение на много години,като се има предвид гаранцията на изградените мрежи е до 25 години.
 
 
Тези предимства са наложили структурната кабелна система като универсално и гъвкаво решение при създаване на комуникационната инфраструктура в една или повече сгради.
 
 
Преимущества на СКС:
използва се единна кабелна система за пренос на данни, глас и видеосигнали; използват се стандартни компоненти и материали; универсалните розетки на работните места позволяват свързване на различни видове оборудване към тях; оправдават се инвестициите, в резултат на продължителното използване и експлоатация на мрежата; осигурява се гъвкавост и възможност за лесни изменения и допълнения на всички съществуващи мрежи; възможно е едновременно използване на няколко различни мрежови протокола; кабелните системи не зависят от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване системите допускат управление и администриране от минимален обслужващ персонал; допуска се комбинирането в една мрежа на оптични и медни кабели. 
 
Структура на СКС:

• Топология на СКС 
• Технически помещения 
• Подсистеми на СКС 
• Комутация в СКС 
• Принципи на администриране на СКС 
• Кабели 
• Спецификации
 

Тестване и сертифициране на СКС

• Тестване и сертифициране на СКС