Сервиз и Поддръжка

Кратка характеристика на дейността на сервиза.
 

· Монтаж, програмиране, въвеждане в действие, съгласуване със съществуващите централи (обществени и частни), на телекомуникационни съоръжения и апаратури. 
 
· Гаранционен (до 3 години в зависимост от конфигурацията) и извънгаранционен сервиз (до 15 години). Обучение за работа с телекомуникационни съоръжения и апаратури. 
 
· Изграждане на телекомуникационни кабелни мрежи на обекти в частната и обществените телефонни мрежи