Gigaset DA310

-         Поддръжка на 1 линия
-         Памет за 10 номера
-         Тонално (DTMF) или импулсно набиране
-         Последно избран номер
-         Програмиране – SET
-         Памет – Memo key M
-         3 бутона за бързо набиране
-         Flash – R бутон, 2 времена
-         Бутон “Mute”