Телефонни Централи OpenScape Business

OpenScape Business  комбинира най-доброто от продуктите на Siemens, базирани на SMB (Протокола за споделен достъп до ресурси в компютърните мрежи).

 1. Обща платформа
 2. Гъвкаво надграждане
 3. Стандартни устройства
 4. UC (Унифицирани комуникации )за всяка платформа

„Всичко в едно” серия  от Унифицирани комуникации за  :

 1. Самостоятелни и Комплексни решения
 2.  Глас, Присъствие, Конферентни разговори, Контактен център, Изпращане на съобщения, Размяна на съобщения в реално време, Мобилни устройства, Факс
 3.  Унифициран интерфейс за обединение с  OpenScape Web.

Едно архитектурно решение:

 1. Обединен дизайн: Общо софтуерно и хардуерно решение за всички реализации
 2. Намаляване и оптимизиране на хардуера: Една основна платка, с вградени UC, VoIP & Data
 3. Единно решение, поддържащо всички интерфейси:Пълен IP, цифров, аналогов, DECT-Voice & UCC

При вече изградени Siemens системи:

 • Лесно преминаване от Гласови към Унифицирани комуникации(вградени на платката)
 • Миграцията става чрез запазване на кутията и телефоните и подмяна на платката
 • Напълно се задоволяват клиентските нужди, само с един продукт

Какви са новостите в OpenScape Business:

OpenScape Business предлага на малкия и среден бизнес, едно решение за техните комуникационни нужди, което е унифицирано, гъвкаво, мощно и позволяващо развитие.Архитектурното решение дава възможност да се изгради система, независимо от съществуващата инфраструктура и от типа на телефонията, била тя стандартна, IP или DECT. OpenScape Business позволява от мощна телефония до обширни Унифицирани комуникации, за компании с до 500 станции или до 1000 станции в мрежа.
OpenScape Business комбинира най-доброто от HiPath 3000  и OpenScape Office в една нова платформа.
Какво предлага:

 • Интегрирани гласови услуги, присъствен статус, конферентност по метода на „влачене и пускане”, визуални гласови съобщения, автоматична присъствена функция, мултимедиен контактен център, съобщения в реално време, достъп до комуникационна база данни, мобилност, факс, интеграция с бизнес процесите и още много други
 • Ползвателите на Унифицираните комуникации имат възможност самостоятелно да си персонализират работната среда и начина на работа
 • Интерфейс за връзка с OpenScape Web
 • Идеално за клиенти с едно или с широка-мрежа от местоположения
 • Унифицирана архитектура:
 • В зависимост от съществуващата инфраструктура, различни OpenScape Business модели са възможни според конфигурационните параметри (X3/X5/X8). OpenScape Business софтуера може да работи както на стандартен сървер, така и има напълно виртуална реализация (ползвайки VMware).
 • В зависимост от модела 500 станции винаги се поддържат(в това число IP, цифрови и аналогови атанции)
 • Оптимизирана хардуерна концепция: VoIP компонента и данните са вече интегрирани в основната платка. Унифицирани комуникации за до 50 потребители са съответно подсигурени на основната платка (UC Smart), с възможност за разширение с UC Booster Card (за до 150 потребители) или с UC Booster Server (за до 500 потребители) и съответно допълнителни Унифицирани комуникационни функции (UC Suite).
 • Унифицирани комуникациoнни софтуер и хардуер, включително „Drag & Drop” конферентност и мултимедиен контактен център за всички модели
 • Всички комуникационни интерфейси са достъпни: IP, цифрови, аналогови и DECT, както и всички магистрални интерфейси за гласова комуникация

OpenScape Business модели:
Предлагат се различни модели за използване на телефони и функционалността на Унифицираните комуникации. Може да се избира между хардуерни модели и чисто софтуерни, които да работат върху стандартен сървер или виртуално чрез VMware vSphere.
UC (Унифициранa комуникационна) функционалност за UC Smart вече е интегрирана на основната платка на OpenScape Business X3/X5/X8. UC Suite изисква поставяне на допълнителна платка (UC Booster Card за моделите X3R/X5/X8) или външен  UC Server (UC Booster Server). Съответно може да се използва и UC софтуерната реализация OpenScape Business S, с интегриран UC Suite.
Хардуерни платформи:
Всички модели поддържат до 500 станции - IP, цифрови, аналогови или DECT и връзка към публичната мрежа чрез ITSP (SIP), ISDN (BRI  и PRI), CAS  и аналогов, както и интегриран в исновната платка IP.

 • OpenScape Business X3
 • OpenScape Business X5
 • OpenScape Business X8

UC модели хардуерни разширители:
Разширители (Boosters) за хардуерни модели (X3/X5/X8 платформи):

 • OpenScape Business UC Booster Card

Платка за вграждане в OpenScape Business X3/X5/X8 ако UC Suit ще се използва като UC решение за до 150 потребители

 • OpenScape Business UC Booster Server

Външен UC Server(Linux) за OpenScape Business X3/X5/X8 ако UC Suit ще се използва като UC решение за до 500 потребители
Когато се използва UC Booster Server, UC Booster Card не е необходима. UC Suite може да работи на всички хардуерни модели, чрез използване на UC Booster Server.
UC софтуерни модели:
„Всичко в едно” сървър-базираното UC софтуерно решение OpenScape Business S поддържа до 500 IP станции с връзка към публичната мрежа чрез IP.
Независимо от използваната платформа, OpenScape Business S може да се изсталира на Linux сървер. SLES 11 SP2 64Bit се използва като операционна система. OpenScape Business S може също да работи като виртуална среда, ползвайки VMware vSphere.

Ръководство

линк към страницата на производителя: https://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_Business