Телефонни Централи Unify OpenScpace 4000

OpenScape 4000

С HiPath 4000 започва еволюцията на телекомуникационните системи в посока на една интегрирана обща инфраструктура за говор и данни, теснолентова и широколентова комуникация. 
 
 HiPath 4000  ще увеличи вашата конкурентоспособност чрез:
-                     поддържане на нови приложения с помощта на мултимедията;
-                     намаляване на ежедневните разходи чрез работа в мрежа и интеграция в мрежа;
-                     увеличаване на производителността и ефективността чрез разширени системни и говорни телекомуникационни функции;
-                     увеличаване на ефективността чрез съвместното използване на мрежата за предаване на говор, данни, образ и изграждане на видеоконференции;
-                     защита на инвестициите чрез поетапно изграждане на системата и дооборудване с нови модули и услуги;
-                     защита на съществуващите приложни решения.
 
 HiPath 4000  поддържа пълната мултимедийна комуникация в широколентовия обхват до 2 Mbps с общо администриране. Освен това системата може да комуникира и чрез АТМ – компоненти. Услуги като компримиране на говора и Least Cost Routing допринасят значително за намаляване на разходите в мрежови режим на работа. Производителността се увеличава посредством интегрирана безжична клетъчна система по стандарт DECT на 1,88 – 2,00 GHz, както и разширената сигнализация QSIG и CorNet. Интегрираният ISDN рутер представлява мощен интерфейс за LAN приложения. Новата система защитава инвестициите чрез отворени интерфейси и стандартни протоколи. Допълнителните възможности, които притежава системата й дават предимството на ориентирана в бъдещето отворена система.

Ръководство