SIEMENS Gigaset C 320 Duo

- Памет за 10 номера 
- Полседен избран номер
- До 10 часа в stand-by
- календар
- Babyphone