Unify OpenStage 60T

• QVGA цветен TFT дисплей, 320x240 pixels 
• 6 функционални бутона; 5 светодиода 
• 8 свободно програмируеми “touch” бутона 
• 6 бутона режим меню 
• функция “hands free”, пълен дуплекс с ехо-подтискане; 
• 2 бутона + и – за регулиране силата на звънене, 
• TouchGuide навигация за лесно управление на менюто 
• Гласово набиране 
• Bluetooth V2 
• Порт за слушалка 
• Може да се свърже Open Stage Key Module(доп.захр.) 
• интегриран USB 

 Ръководство