Unify OpenStage 40T

• LCD дисплей 6 реда, 240x128 pixels, монохром. 
• 7 функционални бутона; 6 светодиода
• 6 свободно програмируеми “touch” бутона • функция “hands free”, пълен дуплекс с ехо-подтискане;
• 2 бутона + и – за регулиране силата на звънене,
• 5-посочна навигация за лесно управление на менюто
• Порт за слушалка
• Може да се свърже Open Stage Key Module(доп.захр.)
• Може да се свърже Open Stage Busy Lamp Field(в 3000, необходимо е доп.захранване)
• интегриран USB

 Ръководство