Unify OpenStage 20T

• LCD дисплей 2 реда, 205x41 pixels, монохром
• 7 функционални бутона; 5 светодиода
• функция “hands free”, пълен дуплекс с ехо-подтискане;
• 2 бутона + и – за регулиране силата на звънене.
• 3-посочна навигация за лесно управление на менюто
• Може да се свърже OpenStage Phone adapter

 Ръководство