Unify OpenStage 15T

·        12 функционални бутона със светлинен индикатор,
·        функция “hands free”, пълен дуплекс с ехо-подтискане в зависимост от средата
·        възможност за стенен монтаж
·        2 бутона + и – за регулиране силата на звънене, качеството на дисплея и високоговорящата функция
·        LCD дисплей 2 реда с 24 знака
·        3 диалогови бутона за лесно управление на менюто
·        интегриран USB 1.1 интерфейс
·        1 адаптер порт
·        възможност за включване на 2 разширителни конзоли

 Ръководство