Gigaset DA510

Производител:Unify
Вид:Телефонни апарати

-         Тонално (DTMF) или импулсно набиране
-         16 бутона за бързо набиране 
-         Последно избран номер – последните 5 номера
-         Програмиране – SET
-         +/-  бутон за намаляване и усилване на звука
-         Бутон за заключване
-         Flash – R бутон с възможност за регулиране на 5 времена
-         Бутон “Mute”