ОДИТОРСКИ ДОКЛАДИ

Доклад от проведен вътрешен одит на ”ТЕКО” АД, проведен на 24.03.2005 г.
 
Проведеният одит и резултатите от направените наблюдения – 4 препоръки /П/ показват, че Системата за управление на база ISO 9001:2000 функционира добре.

Необходимо е наблюденията, отразени в доклада, да бъдат отстранени във възможно най-кратък срок от отговорните ръководители и специалисти в звената на фирмата.

Всички наблюдения и необходими мерки за изпълнение са обсъдени с конкретните ръководители и изпълнители. По такъв начин тяхното отстраняване би трябвало да е започнало непосредствено след приключване на одита.


25.03.2005 г.
 
Представител на ръководството: Соня Христова                              
 
Одитори: Снежана Павлова и Димитър Сапаревски