Switch to English
Работа & Кариери
Помощен / Инфо Център
Карта на сайта
Права за ползване на сайта
Търсене
ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Права за ползване

    Всички Права Запазени© 2005 ТЕКО АД

Всички права запазени. Правата за всички материали на този сайт принадлежат на ТЕКО АД и неговите партньори и дистрибутори. ТЕКО АД позволява на всеки клиент да разглежда, копира, разпечатва или съхранява части от този сайт без промени или добавки единствено с цел персонална употреба или в случай на обмисляне на евентуални търговски контакти с ТЕКО АД. Използването на сайта за всяка друга цел е забранено, освен при изрично разрешение от ТЕКО АД в писмена форма.

Търговски марки

TEKO Communication Company, teko-ad.com, tekobg.info и всички други имена, изображения и логотипи, идентифициращи ТЕКО АД и неговите продукти и услуги, са собствени търговски марки на ТЕКО АД. Търговските марки, появявящи се на този уеб сайт може да бъдат възпроизвеждани в непроменен вид върху материали, взети от този уеб сайт само за лични нужди и не е позволено да бъдат използвани по друг начин, копирани, променяни или изтривани в за някакви други цели, освен лични, или използвани в каквато и да било медиа.

Условия за използане на Уеб сайта на ТЕКО АД.

Достъпът Ви до уеб сайта на ТЕКО АД задължително трябва да отговаря на следните условия:

1. Освен изрично установеното по закон, ТЕКО АД не поема отговорност за каквато и да било пряка или косвена загуба или повреда ( включително, всяко пропускане на ползи, благо, загуба на данни или бизнес ), причинени или породени от този сайт, от свързани с него сайтове, или от информация, включена в тези сайтове. За всякакви решения, взети на база информация на този сайт посетителят носи лична отговорност.

2. ТЕКО АД полага всички усилия, за да гарантира акуратността и актуалността на съдържанието на този сайт ( и на сайтовете на другите компании, с поддомейни, към които има връзка в сайта). При все това, посетителя трябва да има предвид, че част от информацията може да е неправилна, непълна или остаряла и не би трябвало да разчита на нейната правдивост без предварителна, независима проверка. ТЕКО АД си запазва правото да прави промени по всяко време, без предизвестие.

3. Освен изрично казаното в Условие 2 по-горе, във връзка с надеждността на сайтове, свързани със нашия сайт, ТЕКО АД не носи и не приема отговорност за съдържанието или функциите в другите сайтове, към които има връзка в този сайт.

4. Към този уеб сайт (включително и тези правни забележки) ще бъде прилагано българското законодателство и всички спорове, произлезли от него, ще бъдат отнасяни към българското правосъдие.
За Нас  |  Корпоративно Инфо  |  Продукти & Услуги  |  Цялостни Решения  |  Нюз Рум  |  Downloads  |  Контакти
Всички Права Запазени ® 2005 ТЕКО АД
Switch to English