Switch to English
Представителни Офиси
Сервизен център
Отдели
Дистрибутори
ОТДЕЛИ
Търговски Oтдел
   Телефон/и
   Мобилен
   Електронна Поща
 Любомир Нотев - търг. директор |
(02) 958 21 05
|     |    lnotev@teko-ad.com
 Татяна Комитова - ст. експерт |
(02) 958 21 05
|     |    tkomitova@teko-ad.com
 Мариана Йорданова - ст. експерт |
(02) 958 21 05
|     |    mjordanova@teko-ad.com
 Димитър Поптодоров - експерт |
(02) 958 21 05
|     |    mpoptodorov@teko-ad.com
 Пламен Киров - експерт |
(02) 958 21 05
|     |    pkirov@teko-ad.com
 Даниел Братанов - експерт |
(02) 958 21 05
|     |    dbratanov@teko-ad.com
Счетоводство
 Валентина Методиева - гл. счетоводител |
(02) 958 21 05
|     |    vmetodieva@teko-ad.com
Складова База
 Георги Грънчаров - началник склад |
(02) 958 21 05
|     |    ggrancharov@teko-ad.com
Мениджмънт
 Юри Братанов - изп. директор |
(02) 958 21 05
|     |    ybratanov@teko-ad.com
За Нас  |  Корпоративно Инфо  |  Продукти & Услуги  |  Цялостни Решения  |  Нюз Рум  |  Downloads  |  Контакти
Всички Права Запазени ® 2005 ТЕКО АД
Switch to English