Switch to English
Представителни Офиси
Сервизен център
Отдели
Дистрибутори
СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР
Поддръжка
   Телефон/и
   Мобилен
   Електронна Поща
 Инж. Галина Лозанова - началник сервиз |
(02) 850 43 51
|     |    glozanova@teko-ad.com
Изграждане и Инсталиране на Телекомуникационни Мрежи и Системи
 Георги Георгиев - старши сервизен специалист |
(02) 850 43 50
|     |    ggeorgiev@teko-ad.com
 Константин Миронов - сервизен специалист |
(02) 850 43 50
|     |    kmironov@teko-ad.com
 Неделчо Неделчев - сервизен специалист |
(02) 850 43 50
|     |    nnedelchev@teko-ad.com
 Танчо Няголов - сервизен специалист |
(02) 850 43 50
|     |    tniagolov@teko-ad.com
 Костадин Каров - сервизен специалист |
(02) 850 43 50
|     |    kkarov@teko-ad.com
 Красимир Бърдаров - сервизен специалист |
(02) 850 43 50
|     |    kbardarov@teko-ad.com
 Петър Павлов - сервизен специалист |
(02) 850 43 50
|     |    ppavlov@teko-ad.com
 Емил Беров - сервизен специалист |
(02) 850 43 50
|     |    eberov@teko-ad.com
 Цветан Кръстев - сервизен специалист |
(02) 850 43 50
|     |    ckrastev@teko-ad.com
Проектантско Звено
 Красимир Бърдаров - сервизен специалист |
(02) 850 43 50
|     |    kbardarov@teko-ad.com
Складова База
 Георги Грънчаров - началник склад |
(02) 958 21 05
|     |    ggrancharov@teko-ad.com
За Нас  |  Корпоративно Инфо  |  Продукти & Услуги  |  Цялостни Решения  |  Нюз Рум  |  Downloads  |  Контакти
Всички Права Запазени ® 2005 ТЕКО АД
Switch to English