Switch to English
Телефонни Апарати Siemens
Телефонни Централи Siemens
Безжични Решения
Автоматизирани Оператори
Устройства за гласово известяване
GSM Gateway
Data Equipment
Cisco
Телефонни Централи Aastra
Телефонни Апарати Aastra
Телефонни Апарати Aastra
AVAYA
Структурно окабеляване
Софтуер за таксуване
Сервиз и Поддръжка
Структурно окабеляване
Структурно окабеляване представлява по своемо Структурната кабелна система (СКС) е незаменима основа за  създаване на ефективна информационна инфраструктура във всяко съвременно предприятие или организация
 
 
СКС обединява в единна система множество различни по своята функционалност и предназначение подсистеми за обмен на информация: локални компютърни и телефонни мрежи, системи за безопасност, видеонаблюдение и т.н. Създаването на такава универсална кабелна система опростява значително процедурите по мониторинг, контрол и управление на всички подсистеми на компанията, като заедно с това осигурява висока надеждност при функциониране им.
 
 
В основата на решенията, които “ТеКо” АД предлага за интеграцията на СКС, са заложени следните основни принципи:
 
Универсалност – Използва се единна кабелна система за пренос на данни, телефонни сигнали, видео и аудио сигнали, която едновременно с това осигурява възможност за интегриране с противопожарни и охранителни системи за безопасност. При проектирането и изграждането на инфраструктурата на дадена сграда, структурната кабелна система позволява автоматизиране на множество процеси, свързани с контрола, управлението и мониторинга на всички комуникационните системи.
 
 
Гъвкавост – Структурните кабелни системи позволяват бърза и лесна промяна на типа на сигналите и приложенията към работните места, както и управление на преместванията им в рамките на системата.
 
 
Устойчивост – Добре планираната СКС гарантира висока надеждност на информационния обмен в продължение на много години,като се има предвид гаранцията на изградените мрежи е до 25 години.
 
 
Тези предимства са наложили структурната кабелна система като универсално и гъвкаво решение при създаване на комуникационната инфраструктура в една или повече сгради.
 
 
Преимущества на СКС:
използва се единна кабелна система за пренос на данни, глас и видеосигнали; използват се стандартни компоненти и материали; универсалните розетки на работните места позволяват свързване на различни видове оборудване към тях; оправдават се инвестициите, в резултат на продължителното използване и експлоатация на мрежата; осигурява се гъвкавост и възможност за лесни изменения и допълнения на всички съществуващи мрежи; възможно е едновременно използване на няколко различни мрежови протокола; кабелните системи не зависят от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване системите допускат управление и администриране от минимален обслужващ персонал; допуска се комбинирането в една мрежа на оптични и медни кабели.
 
Структура на СКС:

• Топология на СКС
• Технически помещения
• Подсистеми на СКС
• Комутация в СКС
• Принципи на администриране на СКС
• Кабели
• Спецификации
 

Тестване и сертифициране на СКС

• Тестване и сертифициране на СКСВъпроси и отговори ?!
За Нас  |  Корпоративно Инфо  |  Продукти & Услуги  |  Цялостни Решения  |  Нюз Рум  |  Downloads  |  Контакти
Всички Права Запазени ® 2005 ТЕКО АД
Switch to English