Switch to English
Корпоративни Ценности
Финансов календар
Одиторски доклади
Годишен финансов доклад
КОРПОРАТИВНИ ЦЕННОСТИ
Пълен цикъл и винаги на върха !     
 
TeKo AД е сред седемте водещи фирми на пазара на телекомуникационните технологии, като се специализирана в инженерингова дейност в областта на телекомуникационните и информационни мрежи - от управлението на проекти (включващо проектиране, доставка на съоръжения, изграждане на обекти) до пускането в експлоатация и последващото го сервизно обслужване.
 
           
Високи стандарти и грижа за клиента !
 
Това, което отличава и разграничава нашата компания от останалите, e че  предлагаме не само продукти, а продукти заедно с ноу-хау и пълен сервиз. Благодарение на добрите контакти с нашите клиенти и стремежът, доказван ежедневно от всички работещи в ТеКо АД  е, да се съхрани традицията на доброто обслужване, като максимално се отговаря на изискванията на клиентите и навременно им се предлагат най-новите продукти и услуги. Затова, наша цел е да работим за подобряване на бизнес дейностите на клиентите ни, да поддържаме висок стандарт и да създадем изцяло нов подход към информационно-телекационните проекти и решения чрез продултите предлагани от нашите партньори.


 
Основен принцип на компанията е убеждението, че професионализмът, уважението към клиента, стремежът към развиване на пазара и постоянно високото качество на предлаганите услуги и продукти са ключът към постигане на доверие, коректност и почтеност в отношенията с клиентите.
 
За Нас  |  Корпоративно Инфо  |  Продукти & Услуги  |  Цялостни Решения  |  Нюз Рум  |  Downloads  |  Контакти
Всички Права Запазени ® 2005 ТЕКО АД
Switch to English