Switch to English
Кратка история
Структура
ISO Стандарти
Дистрибутори
Партньори
Клиенти / Референтен лист
Държавни учреждения и организации
Държавни фирми
Банки и банкови учреждения
Производство
Строителство
Туризъм и хотелиерство
Търговия
Услуги
Организации с идеална цел
КЛИЕНТИ / РЕФЕРЕНТЕН ЛИСТ
Банки и банкови учреждения
   ИМЕ НА ФИРМА / ОРГАНИЗАЦИЯ
   ЦУАТЦ
   КАПАЦИТЕТ
Банка Биохим 42 клона в столицата и страната
   HiPath 3000
   
ТБ Биохим АД
   HiPath 4000
   500
ТБ Биохим АД - клон Плевен
   Н 150 Com
   42
Райфайзенбанк България АД
   Н 300 Е
   424
Райфайзенбанк България АД - офис Съборна, София
   Н 112
   20
Райфайзенбанк България АД - офис Ловеч
   Н 112
   20
Райфайзенбанк България АД - офис Варна
   Н 150 Com
   30
Райфайзенбанк България АД - офис Стара Загора
   Н 150 Е Point
   28
Райфайзенбанк България АД - офис Младост, София
   Н 150 Е Point
   28
Райфайзенбанк България АД - офис Плевен
   Н 150 Е Point
   22
Райфайзенбанк България АД - офис Хасково
   Н 150 Е Point
   28
Райфайзенбанк България АД - офис Смолян
   Н 150 Е Point
   28
Райфайзенбанк България АД - офис Пазарджик
   Н 150 Е Point
   28
Райфайзенбанк България АД - офис Пловдив
   HiPath 3350
   28
Райфайзенбанк България АД - офис Самуил, София
   HiPath 3350
   28
Стопанска Инвестиционна Банка АД
   Н 300 Е
   192
Стопанска Инвестиционна Банка АД - офис Тунджа
   Н 150 Е Pro
   126
Стопанска Инвестиционна Банка АД - офис Славянска
   HiPath 3750
   342
СИБанк АД - клон Кърджали
   HiPath 3350
   28
Първа Инвестционна Банка - Видин
   Н 150 Е Com
   36
Първа Инвестционна Банка - Стара Загора
   Н 150 Е Com
   38
Булбанк АД - гр. Бургас
   Н 150 Е Pro
   190
Булбанк АД - гр. Карнобат
   Н 150 Е Com
   44
Банка ДСК 1
   Н 120
   24
Банка ДСК - Клон Калоян
   Н 112
   14
Банка ДСК - Клон Люлин
   Н 130
   24
Банка ДСК - Клон Красно села
   Н 130
   40
Банка ДСК – Перник
   Н 130
   24
Банка ДСК - Клон Дондуков
   Н 118
   20
Обединена Българска Банка АД - Клон Русе
   Н 150 Е
   128
Обединена Българска Банка АД - Клон Велико Търново
   Н 150 Е Com
   66
Първа Източна Международна Банка АД
   Н 300 Е
   378
HVB Биохим
   HiPath 3300
   32
HVB Биохим
   HiPath 3300
   10
Насърчителна банка АД
   Н 150 Е
   110
Стопанска Инвестиционна Банка АД - офис Плевен
   HiPath 3550
   58
За Нас  |  Корпоративно Инфо  |  Продукти & Услуги  |  Цялостни Решения  |  Нюз Рум  |  Downloads  |  Контакти
Всички Права Запазени ® 2005 ТЕКО АД
Switch to English